Więcej informacji

Lokalizacja pojazdów dla Poczta Polska - Łódź

Najstarsza na polskim rynku instytucja świadcząca usługi pocztowe - Poczta Polska - wyposażyła pojazdy podlegające oddziałowi łódzkiemu w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawą tego systemu GPS jest lokalizacja pozycji geograficznej pojazdu, jego prędkości i kierunku oraz bieżący zapis danych o przejechanych trasach i czasie, w jakim zostały pokonane. Dodatkowo, za pomocą podłączonych akcesoriów, monitorowane jest zużycie paliwa. Dedykowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na intuicyjne przetwarzanie przesyłanych z pojazdów informacji - możliwość wglądu, przeszukiwania i wyświetlania na ekranie w zestawień tabelarycznych bądź graficznych na podstawie wybranych parametrów - na przykład według okresu czasu, obszaru lub konkretnego pojazdu. Dzięki zastosowaniu kryteriów wyświetlane są tylko te dane, których użytkownik poszukuje. Rozbudowane archiwum informacji przesyłanych z monitorowanych pojazdów stanowi nieocenioną pomoc w zarządzaniu zatrudnionymi pracownikami i zasobami sprzętowymi firmy. Pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności dzięki pełnej kontroli nad warunkami eksploatacji i rozdysponowania posiadanej floty, wpływa także znacząco na jakość usług i efektywność funkcjonowania firmy.

ZAUFALI NAM