Więcej informacji

Monitoring GPS w firmie Trend - Piotrków Trybunalski

Firma Trend sp. z o.o. działa w branży gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej. Jest dystrybutorem kawy i akcesoriów do parzenia marki Pellini na rynek polski. Specyfika działalności i dynamiczny rozwój firmy zaowocowały zaimplementowaniem na potrzeby floty pojazdów dostawczych systemu monitorowania obiektów SMOK. Jego działanie opiera się na śledzeniu lokalizacji samochodu oraz bieżącym archiwizowaniu informacji o przebiegu i czasie trwania kursu przesyłanych przez zainstalowany w nim komputer pokładowy. Dzięki zastosowaniu dodatkowych urządzeń system umożliwia kontrolę zużycia paliwa. Odpowiednie oprogramowanie zapewnia sprawną obsługę zmagazynowanych danych - ich przeglądanie i przeszukiwanie według wybranych kryteriów oraz tworzenie raportów i zestawień w formie wykresów lub tabel. Zastosowanie kryteriów pozwala na selekcję wyświetlanych i zestawianych informacji. System ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi i zapleczem technicznym łódzkiej spółki, umożliwia poprawę organizacji pracy wewnątrz firmy, obniżenie kosztów eksploatacji floty oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Baza danych stanowi nieocenione źródło informacji na potrzeby logistyki i administracji.

ZAUFALI NAM