Więcej informacji

System lokalizacji pojazdów w Eneris Surowce S.A. (dawniej Veolia Usługi dla Środowiska) Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Eneris Surowce S.A jest jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi na rzecz klienta indywidualnego, instytucjonalnego i przemysłowego. Należąca do oddziału w Tomaszowie Mazowieckim flota śmieciarek została wyposażona w system monitorowania pojazdów SMOK. Jego podstawą jest bieżący podgląd pozycji geograficznej obiektu oraz archiwizowanie informacji o przebytej trasie, czasie jej pokonania oraz stanie baku - dzięki zastosowaniu akcesoriów służących do kontroli poziomu paliwa. W wyniku zakupu aplikacji serwerowych Spółka uniezależniła się od dostawcy systemu - samodzielnie obsługuje ona przesył danych serwerowych w obrębie swojej floty. Przetwarzanie napływających danych możliwe jest dzięki dedykowanym aplikacjom - GPS Monitor i Rejestr GPS, zaprojektowanym tak, aby umożliwić intuicyjne korzystanie z bazy i szybkie uzyskiwanie poszukiwanych informacji. Uprawnieni użytkownicy mają możliwość przeglądania i przeszukiwania zapisanego w bazie archiwum, tworzenia raportów oraz zestawień graficznych i tabelarycznych za dowolnie wybrane okresy czasu. Na podstawie wybranych kryteriów wyświetlane są tylko te dane, które użytkownik chce uzyskać. Informacje zarchiwizowane w bazie systemu stanowią podstawę do planowania działań logistycznych i administracyjnych, ułatwiają zarządzanie zapleczem technicznym i zatrudnionymi pracownikami, wpływając tym samym pozytywnie na efektywność funkcjonowania tomaszowskiego oddziału.

ZAUFALI NAM